Prvi korak ka boljim veb performansama počinje ovde

Sa preko 15 godina iskutva na velikim i veoma uspešnim projektima, posedujemo duboko razumevanje ključnih faktora za postizanje uspeha. Otkrijte tajne uspešnih  kompanija i podignite svoj projekat na viši nivo.

 
Basic
Corporate
Enterprise
 
550€
850€
1450€

* Broj Stranica predstavlja stranice koje mi unosimo, dok je ukupan broj stranica neograničen i klijenti mogu sami veoma lako kopirati postojeće ili kreirati nove stranice. 

** Dnevni backup, do 14 dana unazad.

*** Ažuriranje PHP nije uključeno u mesečno održavanje i naplaćuje se posebno .


Započeti radni sat programera 35 €.

Vraćanje veb-sajta na neki od prethodnih backup-ova 50 €.