Elektronske Sednice i Glasanje

Osnovne karakteristike sistema

Softverska platforma "Elektronske sednice“ podrazumeva sazivanje i realizovanje elektronskih sednica različitih odbora i organa putem Interneta sa mobilnog telefona ili računara. Platforma je nastala kao rešenje za potrebe klijenata da se ubrza, pojednostavi i olakša organizovanje sastanaka i glasanje dislociranih članova nekog odbora, koji imaju izuzetno malo slobodnog vremena i koje je najčešće teško uskladiti.

Tok sednice

Platforma “Elektronske sednice” omogućava organizaciju sastanka po prethodno definisanom dnevnom redu, tematski i hronološki.

Jednom kada je sednica spremna za početak, organizatoru je omogućeno da jednim klikom pozove sve članove odbora da se priključe planiranim aktivnostima koje uključuju:

 • Preuzimanje i iščitavanje materijala
 • Iščitavanje i ostavljanje komentara po tačkama dnevnog reda
 • Glasanje po svim tačkama dnevnog reda
 • Pregled dokumentacije i zaključaka prethodnih sastanaka
 • Elektronske sednice
 • Elektronske sednice
 • Elektronske sednice
 • Elektronske sednice
 • Elektronske sednice
Elektronske sednice Elektronske sednice

Nagradjena aplikacija

Discobolos 2011

Ovaj sistem je osvojio nagradu Discobolous 2011

Komentari po tačkama dnevnog reda

Platforma “Elektronske sednice” povećava interaktivnost i učešće u diskusijama čime se smanjuje mogućnost preskakanja ili izostavljanja pojedinih tačaka dnevnog reda čineći sednice produktivnijim i efikasnijim.

Aplikacije podržavaju sistem struktuiranih komentara koji omogućava razmenu argumenata članova odbora u struktuiranom, organizovanom i kraćem vremenskom roku pri čemu su interpersonalne nesuglasice svedene na minimum.

Asinhrone sednice

Sistem elektronskih sednica podržava asinhrono učešće na sastanku. Članovi odbora, sa bilo koje lokacije, u vreme koje im najviše odgovara, a u okviru ranije definisanog perioda trajanja sednice, imaju mogućnost pristupa čime se značajno smanjuje vreme i troškovi kako organizacije, tako i dolazaka na sastanke.

Elektronsko glasanje

Mogućnost glasanja po svim tačkama dnevnog reda je jedna od osnovnih karakteristika sistema za elektronske sednice. Jednom kada je završeno glasanje po svim tačkama dnevnog reda, od članova odbora se zahteva potvrda glasanja. Potvrda glasanja je moguća samo ukoliko je član glasao po svim tačkama dnevnog reda, čime se povećava produktivnost i efikasnost glasanja i sednice u celini.

Arhiva elektronskih sednica

Sistem elektronskih sednica omogućava brz i jednostavan pregled prethodnih sednica, prateće dokumentacije, rezultata glasanja komentara i zaključaka.

Prednosti za organizatora-zapisničara:

 • Jednostavan i intuitivan alat za organizovanje sednica
 • Jednostavno praćenje kvoruma
 • Praćenje toka i rezultata glasanja u realnom vremenu
 • Sofisticirani izveštaji i statistike glasanja po temama i članovima odbora
 • Automatizovano kreiranje i organizacija opsežne dokumentacije sa sastanka

Rešenje za održavanje elektronskih sednica olakšava komunikaciju i povećava efikasnost svih učesnika i kao takvo primenljivo je u svim organizacijama koje imaju slične organizacione modele.

Primeri

 • Elektronske sednice
 • Elektronske sednice
 • Elektronske sednice
 • Elektronske sednice
 • Elektronske sednice

Kontakt

Racunovodstvo i finansije
Tel: +381 (11) 655 75 80

Development
Tel: +381 (11) 6557 453

E-mail:web@newtec-solutions.com
www.newtec-solutions.com

Tošin Bunar 272
11070 Beograd, Novi Beograd
Republika Srbija