Vesti

Elektronske Sednice - Stalna konferencija gradova i opština - SKGO

13. 04. 2011.

Elektronske sednice, najnovije softversko rešenje Tehnicom Web tima, razvijeno za potrebe našeg klijenta “Stalna konferencija gradova i opština - SKGO” uspešno je implementirano, a obuka korisnika za upotrebu sistema je u toku.  

"Elektronske sednice“ predstavljaju web aplikaciju (LAMP) razvijenu za potrebe organizovanja i vođenja elektronskih sednica SKGO odbora. Ovo rešenje je rezultat potrebe našeg klijenta da se ubrza, pojednostavi i olakša organizovanje sastanaka članova odbora koji se nalaze na različitim lokacijama, i kojima je potrebno omogućiti jednostavan uvid u tačke dnevnog reda sednica. Takođe, članovima odbora bilo je potrebno omogućiti jednostavno preuzimanje radnih materijala (pdf, word), kao i glasanje i komentarisanje po svim tačkama dnevnog reda upotrebom iste aplikacije.

Aplikacija “Elektronska sednica” omogućava organizaciju sastanka po predefinisanom dnevnom redu, tematski i hronološki. Kada je sve spremno za održavanje sednice organizator poziva članove odbora da se priključe planiranim aktivnostima koje uključuju:

- Preuzimanje i iščitavanje materijala 
- Iščitavanje i ostavljanje komentara po tačkama dnevnog reda
- Glasanje po svim tačkama dnevnog reda
- Pregled dokumentacije i zaključaka prethodnih sastanaka

U aplikaciji za elektronske sednice primenjen je mehanizam struktuiranih komentara koji omogućava razmenu argumenata članova odbora u struktuiranom, organizovanom i kraćem vremenskom roku pri čemu su interpersonalna sukobljavanja svedena na minimum.

Elektronska sednica povećava interaktivnost i učešće u paralelnim diskusijama po temama čime se smanjuje mogućnost preskakanja ili izostavljanja pojedinih tačaka dnevnog reda čineći sednice produktivnijim i efikasnijim.

Sistem elektronskih sednica podržava asinhrone sastanke. 

Članovi Odbora mogu pristupiti sednici sa svojih vlastitih računara, u vreme u koje im to najviše odgovara, a u okviru predefinisanog perioda u kom je sednica otvorena, čime se značajno smanjuje vreme i troškovi dolaska na sastanke.

Prednosti za domaćina susreta (sekretara): 
- Jednostavan i intuitivan alat za organizovanje sednica
- Jednostavno praćenje kvoruma
- Praćenje toka i rezultata glasanja u realnom vremenu
- Sofisticirani izveštaji i statistike glasanja po temama i članovima odbora
- Automatizovano kreiranje i organizacija opsežne dokumentacije sa sastanka

Rešenje za održavanje elektronskih sednica umnogome olakšava komunikaciju i povećava efikasnost svih učesnika i kao takvo primenljivo je u svim organizacijama koje imaju slične organizacione modele, dok će proširenje funkconalnosti među kojima je video konferencija, koje će biti implementirane  u narednoj verziji aplikacije, dodatno uticati na proširenje polja primene elektronskih sednica. 

« ostale vesti
Galerija

Kontakt

Racunovodstvo i finansije
Tel: +381 (11) 655 75 80

Development
Tel: +381 (11) 6557 453

E-mail:web@newtec-solutions.com
www.newtec-solutions.com

Tošin Bunar 272
11070 Beograd, Novi Beograd
Republika Srbija