Interni portal HE Đerdap izrađen je za potrebe unapređenja internog obaveštavanja zaposlenih, i objedinjuje komunikacione kanale korišćene od strane više od 1000 zaposlenih u 7 organizacionih jedinica.

Rešenje je realizovano primenom većeg broja Intranet servisa čime je omogućeno deljenje i razmena zajedničkih resursa i olakšana organizacija poslovnih aktivnosti kroz sistem kalendara.

Prikaz najvažnijih modula i funkcionalnosti

Interni portal HE Đerdap

Obaveštenja – Modul obaveštenja omogućava sintetički prikaz svih obaveštenja i novosti iz svih poslovnih i organizacionih jedinica

Interni portal HE Đerdap

Službena dokumenta – Modul koji objedinjuje sva najvažnija dokumenta uključujući (Spiskove, Uputstva, Obrasce, Šablone dokumenata) kao i ostalu dokumentaciju od značaja za ubrzanje poslovnih procesa

Interni portal HE Đerdap

Sindikat – Modul koji se sastoji od nekoliko komponenti od značaja za nesmetano funkcionisanje sindikata i unapređenje komunikacije sa članovima. Ove komponente omogućavaju razmenu dokumenata, zapisnika, dopisa, odluka, zahteva. Osim dokumenata članovima je na raspolaganju uvid u organizacionu strukturu, napomene o sindikalnim nabavkama, kao i kontakti i linkovi od značaja za sindikalnu organizaciju

Interni portal HE Đerdap

Telefonski imenik – Komponenta koja omogućava prikaz i pretragu kontakt podataka zaposlenih u kompaniji razvrstano po preduzećima i sektorima

Interni portal HE Đerdap

Kalendar događaja – Omogućava brz i jednostavan pregled događaja i dešavanja u kompaniji

Interni portal HE Đerdap

Poslovne aplikacije – Interni portal je povezan sa poslovnim aplikacijama i informacionim sistemom HE Đerdap omogućavaju pregled informacija iz baza podataka, pristup emailu, aplikaciji za evidenciju radnog vremena i izveštaju vođi smene

Interni portal HE Đerdap

Pretraga podataka – Pretražuje se po ključnoj reči i pretražuje se kompletan sadržaj baze podataka internog portala. Rezultati se prikazuju sortirani po rubrikama, po preduzeću, imenu, prezimenu

Interni portal HE Đerdap

Ostale opcije – Interni portal sadrži i nekoliko dadatnih funkcionalnosti od značaja za rad zaposlenih među kojima su Vremenska prognoza, Nivo Vodostaja, Kursna lista

Kontakt

Racunovodstvo i finansije
Tel: +381 (11) 655 75 80

Development
Tel: +381 (11) 6557 453

E-mail:web@newtec-solutions.com
www.newtec-solutions.com

Tošin Bunar 272
11070 Beograd, Novi Beograd
Republika Srbija