Online Testiranje

Najnoviji proizvod iz naše palate web aplikacija. Naša web aplikacija za potrebe e-learninga je inicijalno razvijana za potrebe svetski poznatog klijenta OMV Srbija. Web aplikacija pisana za njih namenjena je testoranju njihovih zaposlenih i praćenu njihove uspešnosti kroz duži vremenski period. Aplikacija omogućuje generisanje izveštaja na osnovu više unakrsnih parametara kao i izvoženje tih izveštaja u PDF format pogodan za štampu.

Ova aplikacija sastoji se iz više modula:

  • modul za kreiranje pitanja i definisanje mogućih odgovora
  • modul za kreiranje testova
  • modul za sam proces testiranja
  • modul za beleženje rezultata i praćenje statistike uspešnosti polaznika testova.

Aplikacija je predviđena za rad u višejezičnom okruženju a ubacivanje novih jezika je brzo i jednostavno.

U ovom trenutku se radi na modulu za kreiranje kurseva i lekcija i završetkom ovog modula NewTec Computers će imati potpuno zaokruženu aplikaciju za E-learning.

Puna komercijalizacija ovog proizvoda planira se za drugu polovinu ove godine.

Klijent:

  • OMV

Kontakt

Racunovodstvo i finansije
Tel: +381 (11) 655 75 80

Development
Tel: +381 (11) 6557 453

E-mail:web@newtec-solutions.com
www.newtec-solutions.com

Tošin Bunar 272
11070 Beograd, Novi Beograd
Republika Srbija