CRM vTiger aplikacija

Firma NewTec Solutions pruža i uslugu uvođenja i prilagođavanja CRM aplikacije vTiger za potrebe klijenata. Vtiger aplikacija je jedna od najpopularnijih CRM aplikacija open source tipa i sastoji se od više osnovnih modula koje je moguće prema potrebama klijenata uključiti prilikom implementacije.

Detaljne karakteristike

1. ŠTA JE CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)
- poslovna orijentacija, strategija firme ka razvijanju što boljih i kvalitetnijih odnosa sa klijentima. Ova strategije se između ostalog sprovodi i uvođenjem softverskih rešenja kao podrške takvoj poslovnoj orijentaciji

2. CRM KAO SOFTVERSKO REŠENJE
- osnovna ideja funkcionisanja CRM aplikacije je što efikasnije delenje nekih zajedničkih resursa (informacija o klijentima) unutar jedne firme

3. U KOJIM SEKTORIMA KOMPANIJE JE MOGUĆA UPOTREBA?

 • PRODAJA (automatizacija i podrška procesa prodaje)
 • TEHNIČKA PODRŠKA, CALL CENTRI
 • MARKETING
 • MENADŽMENT (svi nivoi, od top menadžmenta pa naniže)
 • CRM vTiger aplikacija
 • CRM vTiger aplikacija
 • CRM vTiger aplikacija

VIŠE INFORMACIJA
Više detalja o našoj ponudi i uslugama koje pružamo u vezi ove aplikacije uskoro ćete moći naći na posebnom sajtu namenjenom ovoj aplikaciji www.vtiger.rs

Klijenti:

 • VIP
 • AZ Finance

4. OSNOVNI MODULI VTIGERA

Prodaja

 • Lead Management
 • Account & Contact
  Management
 • Opportunity Management
 • Sales Quotes

Podrška klijentima

 • Trouble Tickets
 • Knowledge Base
 • Customer Self Service
 • Online Knowledge Base

Marketing

 • Campaign Management
 • Mass Mailing
 • E-mail Templates
 • Mail Merge Templates

Magacin i prodaja

 • Products Catalog
 • Price Books
 • Vendor Management
 • Purchase Orders
 • Sales Orders
 • Invoices

Aktivnosti

 • Products Catalog
 • Price Books
 • Vendor Management
 • Purchase Orders
 • Sales Orders
 • Invoices

Izveštaji

 • Key Metrics
 • Customizable Reports
 • 20 Pre-built Reports
 • 20 Pre-built Dashboards
 • Report Folders

Administracija sistema

 • User Management
 • Profiles
 • Roles
 • Groups
 • Organization-level
  Access Control

5. PLATFORMA
Linux i Windows platforma

6. TRENUTNA VERZIJA
Trenutno je aktuelna verzija 5.1

Kontakt

Racunovodstvo i finansije
Tel: +381 (11) 655 75 80

Development
Tel: +381 (11) 6557 453

E-mail:web@newtec-solutions.com
www.newtec-solutions.com

Tošin Bunar 272
11070 Beograd, Novi Beograd
Republika Srbija