Content marketing

NewTec Solutions Content Marketing

NewTec Solutions Content Marketing

Promovišemo Vašu kompaniju, proizvod ili uslugu putem društvenih mreža i internet kampanjama stvaramo prepoznatljiv brend koji će odabranoj ciljnoj grupi postati neotudjivi deo svesti, dugoročno je „vezujući“ za Vaš proizvod ili uslugu. Prevaziđene oblike i alate „tradicionalnog“ marketinga (papir, tv, radio..) koji postaju opterećenje za potrošače i stvaraju negativan efekat , zamenili smo novim, interaktivnim pristupom baziranom na dugogodišnjem aktivnom prisustvu u web industriji, u okviru koga smo realizovali preko 400 projekata u zemlji i inostranstvu.

NewTec Solutions Content Marketing

Stvaramo novu svest


  • Osluškujemo puls tržišta i prepoznajemo zahteve kupaca kroz njihovu aktivnost na internetu
  • Reagujemo na zahteve kupaca stvarajući željeni sadržaj na Vašim Internet stranicama
  • Kreativnim pristupom stvaramo „nove potrebe“ kupaca – potencijalnih klijenata, rukovodeći se Vašom ponudom roba i usluga koje želite da plasirate na tržište
  • Činimo Vaše ime, proizvod ili uslugu prepoznatljivim na tržištu i dugoročno ga vezujemo za potrošačke navike odabrane ciljne grupe
  • Pišemo blogove
  • Kreiramo infografike
  • Stvaramo neraskidivu vezu između Vas i potrošača i interaktivnim pristupom omogućavamo odabranoj ciljnoj grupi neposredan kontakt sa Vama
NewTec Solutions World wide

NEWTEC SOLUTIONS Beograd

Racunovodstvo i finansije
Tel: +381 (11) 655 75 80

Development
Tel: +381 (11) 6557 453

E-mail:web@newtec-solutions.com
www.newtec-solutions.com

Tošin Bunar 272
11070 Beograd, Novi Beograd
Republika Srbija

Kontakt

Racunovodstvo i finansije
Tel: +381 (11) 655 75 80

Development
Tel: +381 (11) 6557 453

E-mail:web@newtec-solutions.com
www.newtec-solutions.com

Tošin Bunar 272
11070 Beograd, Novi Beograd
Republika Srbija