B2B rešenja

Razmena robe, usluga ili informacija između kompanija preko internet portala nudeći online rezervacije, naručivanje, upit u stanje… Ukratko, B2B predstavlja e-commerce između kompanija.

Detaljne karakteristike

Ponudite Vašim partnerima viši nivo komunikacije. Iskoristite B2B portal da biste svoju robu, usluge ili informacije prodavali preko interneta. Neka b2B portal bude početna stranica Vaših klijenata preko koje će moći da vide svoje cene Vaših proizvoda, naprave rezervaciju ili narudžbenicu. Obavestite ih o akcijama koje su u toku, o robi koja je na putu.

Neke od prednosti B2B portala u odnosu na klasično poručivanje su:

Smanjenje troškova
komercijalista ne troši vreme u razgovoru sa klijentom

Radno vreme 24 sada dnevno, 7 dana u nedelji
Vaši klijenti mogu da poručuju u bilo koje doba dana, a ne samo u radno vreme firme

Privlačenje novih klijenata uslugama koje vas ističu u odnosu na konkurenciju
Omogućite klijentu:

 • uvid u svoje finansijsko stanje
 • pregled aktuelnih cenovnika
 • rezervaciju robe
 • naručivanje robe
 • pregled dosadašnjih porudžbina
 • izveštavanje
 • Genera B2B
 • Genera eShop

Klijenti:

 • Nelt
 • Kozmolina
 • Union Drvo
 • Klub Aksa
 • Teatar Za

B2B aplikacija je vrlo korisnički orijentisana i intuitivna.
Zbog specifičnosti koje postoje u svakoj kompaniji moguće su i dorade u zavisnosti od potreba iste. Postoji i mogućnost povezivanja na postojeći informacioni sistem kompanije (ERP) sa različitim ulogama (B2B samo čita podatke, ERP formira dokumente; B2B i čita i formira dokumente, ERP vrši dalje rutiranje i distribuciju…). Jedan od lepih primera saradnje sa drugim ERP sistemom jeste B2B portal kompanije DirectLink (b2b.dl.rs) koji se oslanja na web servise ERP sistema Infos ( www.informatika.com). Još neki primeri B2B portala su: Kozmolina

Kontakt

Racunovodstvo i finansije
Tel: +381 (11) 655 75 80

Development
Tel: +381 (11) 6557 453

E-mail:web@newtec-solutions.com
www.newtec-solutions.com

Tošin Bunar 272
11070 Beograd, Novi Beograd
Republika Srbija